HungLam_23

Khách hàng Thụy Điển

Khách hàng Thụy Điển Ông Phạm Hoàng Lâm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hưng Lâm khai thác thị trường xuất khẩu qua Sweden, Nauy, Đan Mạch và chụp hình lưu niệm với đối tác mua gạo năm 2009.

HungLam_28

Khách hàng Châu Phi

Khách hàng Châu Phi Some photos of negotiating rice deals with African buyers

Xem tiếp >
HungLam_32

Hội nghị lúa gạo tại Philipine năm 2009

Hội nghị lúa gạo tại Philipine năm 2009  

Xem tiếp >
hoinghi_4

Hội nghị tham tán thương mại tại TP.HCM

Hội nghị tham tán thương mại tại TP.HCM  

Xem tiếp >
IMG_1849

Hình ảnh Hội nghị XTTM giữa UBND Tỉnh An Giang & Hiệp Hội Thương nhân Kinh doanh Gạo Hồng Kông

Hình ảnh Hội nghị XTTM giữa UBND Tỉnh An Giang & Hiệp Hội Thương nhân Kinh doanh Gạo Hồng Kông Quang cảnh Hội Nghị Quang cảnh Hội Nghị Quang cảnh Hội Nghị Quang cảnh Hội Nghị Hình Lưu niệm giữa Lãnh đạo UBND Tỉnh An Giang, các Sở ngành & Hiệp hội Thương nhân Kinh […]

Xem tiếp >
IMG_7223

Hội nghị giao thương lúa,gạo giữa 24 doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang.

Hội nghị giao thương lúa,gạo giữa 24 doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang. Ngày 18/11/2016 Sở Công thương tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Hội nghị giao thương lúa,gạo giữa 24 doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc và các doanh […]

Xem tiếp >